Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Redakcja

Zespół redakcyjny

Roman Sobiecki, redaktor naczelny

Alicja Kołodko, zastępca redaktora naczelnego

Katarzyna Majchrzak

Jerzy Pietrewicz

Waldemar Rogowski

Nella Mamos-Sutkowska, sekretariat
tel. +48 (22) 564 92 36
e-mail: redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl
http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl

Mirosław Makowski, opracowanie graficzne

Monika Czechowska, korekta

Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164

Profesor dr hab. Andrzej Herman

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes