Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Rada programowa

Laszlo Csaba
Central European University, Węgry
Marian Gorynia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Joze Gricar
University of Maribor, Słowenia
Wiesław M. Grudzewski
Polska Akademia Nauk, Polska
Waldemar Karwowski
University of Central Florida, USA
Kazimierz Kuciński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Elżbieta Mączyńska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska
D. Mario Nuti
Sapienza University of Rome, Włochy
Vitalija Rudzkiene
University of Vilno, Litwa
Monika Marcinkowska
Uniwersytet Łódzki, Polska
Israel Spiegler
Tel-Aviv University, Izrael
Keijo Virtanen
University of Turku, Finlandia

Redaktor statystyczny

Janusz Witkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes