Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Recenzenci

Zespół recenzentów za rok 2014

dr hab.  Agata Adamska
prof. dr hab. Jerzy Bieliński
dr hab. Barbara Bojewska prof. zw.
dr hab. Jakub Brdulak
prof. dr hab. Marek Bryx
prof. dr hab. Henryk Chołaj
prof. dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz 
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
prof. dr hab. Andrzej Fierla
prof. dr hab. Stanisław Flejterski
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
prof. dr hab. Gabriel Główka
prof. dr hab. Michał Goliński
prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska
prof. dr hab. Jacek Grzywacz
prof. dr hab. Zbigniew Grzymała
prof. dr hab. Irena Hejduk
dr Adam Jabłoński
prof. dr hab. Marta Juchnowicz
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
prof. dr hab. Jan Klimek
prof. dr hab. Jan Koleśnik
prof. dr hab. Grzegorz Kołodko
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
dr hab. Zbigniew Krysiak
prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
dr Lech Kurkliński
prof. dr hab. Hanna Kuzińska
prof. dr hab. Stanisław Łobejko
prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak
prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz
prof. dr hab. Jolanta Mazur
prof. dr hab. Ryszard Michalski
prof. dr hab. Bogdan Mróz
prof. dr hab. Jan Monkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. dr hab. Joachim Osiński
dr hab. Teresa Pakulska prof. zw.
prof. dr hab. Krystyna Poznańska
dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch prof. zw.
prof. dr hab. Piotr Płoszajski
prof. dr hab. Błażej Prusak
prof. dr hab.  Krzysztof Rutkowski
prof. dr hab. Wanda Skoczylas
dr Grzegorz Sobiecki
prof. dr hab.  Roman Sobiecki
prof. dr hab. Jan Solarz
prof. dr hab. Alicja Sosnowska
prof. dr hab. Cezary Suszyński
dr hab. Anna Szelągowska prof. zw.
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska
dr Rafał Tarasewicz
prof. dr hab. Marzenna Weresa
dr hab. Marcin Wojtysiak – Kotlarski prof. zw.
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
dr Marek Ziółkowski

Zespół recenzentów za rok 2013

dr Agata Adamska
prof. dr hab. Jerzy Bieliński 
Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
prof. dr hab. Andrzej Fierla
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr hab. Gabriel Główka
prof. dr hab. Michał Goliński
prof. dr hab. Marek Garbicz
prof. dr hab. Jacek Grzywacz
prof. zw. dr hab. Irena Hejduk
prof. dr hab. Halina Kałuża
prof. dr hab. Waldemar Karwowski
prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
prof. dr hab. Jan Klimek
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
dr Zbigniew Krysiak
prof. zw. dr hab. Kazimierz Kuciński
prof. dr hab. Grzegorz Kołodko
prof. dr hab. Stanisław Łobejko
prof. dr hab. Urszula Malinowska
prof. dr hab. Witold Małecki
dr Michał Matusewicz
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prof. dr hab. Ryszard Michalski
dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn
dr Marek Panfil
prof. dr hab. Wojciech Paprocki
prof. dr hab. Marcin Piątkowski
prof. dr hab. Poniatowska-Jaksch Małgorzata
prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
prof. dr hab.  Krzysztof Rutkowski
prof. dr hab.  Roman Sobiecki
prof. dr hab. Alicja Sosnowska
prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
prof. dr ha. Cezary Suszyński
dr  Andrzej Szablewski
prof. dr hab. Jacek Szlachta
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
prof. dr hab. Michał Trocki
dr Dariusz Turek
dr Agnieszka Wojtczuk-Turek
dr Ewa Wierzbicka
dr Małgorzta Wenclik

Zespół recenzentów za rok 2012

dr  hab. Bieć Alfred
prof. dr hab. Bieliński  Jerzy
prof. dr hab. Borowiecki  Ryszard
prof. zw. dr hab. Bryx Marek
dr  Budzyński Wojciech
prof. dr hab. Czyżowicz Wiesław
prof. dr hab. Dobiegała-Korona Barbara
prof. dr hab. Dudycz Tadeusz
dr Doligalski Tymoteusz
prof. dr hab Duczkowska-Piasecka Małgorzata
prof. dr hab. Fierla Andrzej
prof. dr hab. Godlewska-Majkowska Hanna
dr hab. Główka Gabriel
dr Groszek Mieczysław
prof. dr inż. Grudzewski Wiesław
prof. zw. dr hab. Hejduk Irena
dr Hościłowicz Edward
prof. dr hab.Juchnowicz Marta
prof. dr hab. Karwowski Waldemar
prof. zw. dr hab. Kasiewicz Stanisław
prof. dr hab. Klimek Jan
prof. dr hab. Kowalczyk Stanisław
prof. dr hab. Kowalski Andrzej
prof. zw. dr hab. Kuciński Kazimierz
dr Lech Kurkliński Edward
prof. dr hab. Grzegorz Kołodko
prof. dr hab. Łaszek Jacek
prof. dr hab. Łobejko Stanisław
prof. dr hab. Malinowska Urszula
prof. Dr hab.  Marecki Krzysztof
prof. dr hab. Mączyńska Elżbieta
prof. dr hab. Adam Noga
prof. dr hab. NojszewskaEwelina
dr  Orzechowski Remigiusz
prof. Dr hab. Krzysztof Obłój
prof. zw. dr hab. Oleksyn Tadeusz
prof. dr hab. Pakulska Teresa
dr n. med.. Pawłowski Wojciech
prof. dr hab. Pietrewicz Jerzy
prof. dr hab. Poniatowska-Jaksch Małgorzata
prof. dr hab. Poznańska Krystyna
prof. dr hab.  Rutkowski Krzysztof
dr Sitnicki Stanisław
prof.dr hab.  Sobiecki Roman
prof. dr hab.  Solarz Jan
prof. zw dr hab.Sosnowska Alicja
prof. dr hab.  Stanek Zbigniew
dr  Szablewski Andrzej
prof. zw dr hab  Szymański Władysław
prof.zw dr hab. Świderska Gertruda
prof.dr hab. Tkaczyk Tadeusz
dr Turek  Dariusz
prof. dr hab. Urbańczyk Ryszard
prof. dr hab.  Weresa Marzena
prof. dr hab.  Wiatr Maciej
dr hab.  Wojtysiak-Kotlarski Marcin
prof. dr hab.  Zegar Józef

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes