Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Subscription and Marketing

Nella Mamos-Sutkowska
Warsaw School of Economics (SGH)
tel. +48 (22) 564 92 36
The price of one copy - 35 zł

The best way of getting all issues of our journal is to order a subscription.
The total cost of annual subscription is 140,00 zł

Enjoy our special discount!
– save up 20% off (the total cost of annual subscription is 112,00 zł) - publications must be ordered until November 15.
– save up 10% off (the total cost of annual subscription is 126,00 zł) - publications must be ordered until December 15.
In order to subscribe to the magazine you should fulfill the following form.

Account number:
72 1240 1112 1111 0010 1157 8249
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
VIII Oddział w Warszawie
ul. Wołoska 18

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes