Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

O Kwartalniku

Wprowadzenie całych artykułów w formacie PDF na stronę internetową pisma www.przedsiebiorstwo.waw.pl (rocznik 2016) oraz zmiana graficzna strony internetowej wraz z wprowadzeniem nowych funkcjonalności zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet, w ramach umowy 815/P –  DUN/2016.Pomysł wydawania Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie pojawił się podczas wielu rozmów prowadzonych przez pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH z przedsiębiorcami - inwestorami, menedżerami i analitykami biznesu. Ideę tę od dawna zgłaszali także studenci i absolwenci SGH. Bardzo często słyszeliśmy od nich podczas spotkań, że przydatne i inspirujące intelektualnie byłoby pismo, które z jednej strony przybliżałoby teoretyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania, a z drugiej zaznajamiało Czytelników z doświadczeniami wybitnych praktyków gospodarczych w jej wdrażaniu. Postanowiliśmy więc podjąć to wyzwanie.

Każdy numer kwartalnika będzie otwierać Dyskusja Redakcyjna, do udziału w której zamierzamy zapraszać zarówno przedstawicieli świata akademickiego, jak też praktyki gospodarczej. Chcemy tam rozmawiać o aktualnych i jednocześnie kontrowersyjnych problemach, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach.

Szczególną wagę przywiązujemy do działu zatytułowanego Praktyczna Teoria. Wychodzimy bowiem z założenia, że najlepsza teoria biznesu to praktyczna teoria.

Następny, drugi w kolejności dział pisma nazwaliśmy Warsztaty Menedżerskie. Zamierzamy w nim prezentować różnorodne doświadczenia i problemy, z jakimi stykają się ludzie praktyki.

W dziale Recenzje pragniemy z kolei informować Państwa o wybranych nowościach na ekonomicznym rynku wydawniczym, a w Wydarzeniach o ważnych - naszym zdaniem - faktach na styku współczesnej nauki ekonomii i zarządzania oraz praktyki.

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes