Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Development prospects for innovations on the market of payment services

Autor: Dorota Ślażyńska-Kluczek

Due to technological progress, numerous innovations in the form of new instruments and channels allowing for making payments emerge on the market of payment services. The article presents an analysis of the concept of innovation, and moves on to the analysis of the payment services market in terms of possibility of introduction of new solutions. It identifies the development potential of modern payments, mainly in relation to the devel-opment of mobile devices (smartphones) and the prospects for the introduction of iBeacon as a channel allowing for paying for goods and services.

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes