Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Economic and social inequalities and objectives of social enterprise

Autor: Ewelina Florczak

The functions of social enterprises in the economy in the context of socio-economic ine-qualities are discussed in this article. At the beginning, the Author presents disparities in the socio-economic development in accordance with T. Piketty approach. The analysis of the problem of inequalities is conducted on the basis of assumptions of social market econo-my and social entrepreneurship. The Author assumes the thesis that social enterprises, due to their specific functioning play an important role in reducing the areas of socio-economic disparities at the level of local and regional development.

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes