Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Value Seeker

Autor: Kazimierz Kuciński

The essay is dedicated to Prof. Andrzej Herman (1949-2016), founder and editor-in-chief of Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. The Author recalls the scientific achievements of Andrzej Herman, and emphasizes his significant role in the search for and initiation of new research directions in the Polish science.

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes