Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Sektor usług wiedzochłonnych w Polsce na tle UE

Autor: Joanna Samul

Sektor wiedzochłonnych usług biznesowych jest szczególnie interesujący ze względu na jego udział w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, kreowanie miejsc pracy i wpływ na wzrost konkurencyjności całej gospodarki na rynku światowym. W latach 2008-2013 liczba przedsiębiorstw tego sektora wzrosła w Polsce o ponad 25 proc. Celem artykułu jest analiza aktualnego stanu tego sektora, określenie jego potencjału i pokazanie ograniczeń rozwoju firm opartych na intensywnym wykorzystywaniu wiedzy. Analizę przeprowa-dzono na podstawie przeglądu literatury oraz danych statystycznych dotyczących tego sektora w Polsce i Unii Europejskiej.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes