Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Capacity building in developing and transitional economies – transport sector

Autor: Ignacy H. Chrzanowski

Transport pełni kluczową rolę w gospodarce każdego kraju. Jest zatem tym obszarem badań, który pozwala ocenić potencjał rozwojowy i instytucjonalny całej gospodarki. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że właściwe funkcjonowanie sys-temu transportowego nie zależy wyłącznie od odpowiedniego finansowania infrastruktury, ale na budowaniu jego potencjału rozwojowego, co powinno być także warunkiem do-brego zarządzania tym sektorem. Na przykładzie problemów krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybranych krajów rozwijających się autor udowadnia, że dążenie do zmniejszenia ubóstwa w krajach postkomunistycznych nie byłoby skuteczne, gdyby naj-pilniejsze problemy związane z branżą transportową nie zostały rozwiązane w okresie transformacji.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes