Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Perspektywy rozwoju innowacji na rynku usług płatniczych

Autor: Dorota Ślażyńska-Kluczek

Postęp technologiczny sprawia, że na rynku płatności pojawiają się liczne innowacje w postaci nowych instrumentów i kanałów umożliwiających dokonanie płatności. W arty-kule dokonano analizy pojęcia innowacji, a następnie przeanalizowano rynek płatności pod kątem możliwości wprowadzenia na nim nowych rozwiązań. Określono potencjał rozwoju nowoczesnych płatności głównie w związku z rozwojem urządzeń mobilnych (smartfony) oraz perspektywy dla wprowadzenia iBeacon jako kanału umożliwiającego zapłatę za dobra i usługi.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes