Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Autor: Danuta Kozłowska-Makóś

Ceny transferowe są jednym z instrumentów zarządzania grupą kapitałową, dzięki któ-rym możliwy jest m.in. transfer dochodów i zysków do wybranych grup interesariuszy. Celem artykułu jest analiza i ocena związku między kształtowaniem cen transferowych a zobowiązaniami przedsiębiorstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W artykule uwzględniono elementy polityki kształtowania cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych oraz ich weryfikację w praktyce gospodarczej.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes