Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w teorii i praktyce

Autor: Monika Bąk

W związku z aktualnymi problemami rozwoju globalnej gospodarki i programowania wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów, problematyka nierówności społecznych jest coraz istotniejszą kwestią poruszaną zarówno przez naukowców, jak i praktyków oraz decydentów polityki społecznej i gospodarczej. Ważnym polskim głosem w tej debacie jest książka Grzegorza Malinowskiego pt. Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. Kontekst prowadzonych współcześnie badań z zakresu nierówności spo-łecznych jest zróżnicowany i dotyczy wielu dyscyplin naukowych, niekiedy wydawałoby się odległych od ekonomii, jak np. psychologii czy socjologii. Jednak należy podkreślić wielodyscyplinarne powiązania i wpływ na poziom nierówności czynników pozaekono-micznych, również ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes