Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii

Autor: Jolanta Żukowska

W intensywnie zmieniającej się współcześnie rzeczywistości naturalne staje się poszuki-wanie nowych wartości. Dotyczy to również ekonomii. Artykuł jest głosem w dyskusji na temat propagowanej przez A. Hermana tezy o konieczności wzmocnienia pozycji aksjolo-gii w ekonomii i zarządzaniu. W tym celu autorka przeprowadza analizę wybranych nur-tów filozoficznych. W odniesieniu do ekonomii – jej zdaniem – takie poszukiwania po-winny uwzględniać: odmienności kulturowe, indywidualności twórcze, warunki twórcze, tworzenie systemu, wspólne wartości podmiotu, wrażliwość społeczną, poszanowanie środowiska i odnawianie jego zasobów naturalnych.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes