Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Nierówności ekonomiczno-społeczne a cele przedsiębiorstwa społecznego

Autor: Ewelina Florczak

W artykule zostały omówione funkcje przedsiębiorstw społecznych w gospodarce w kon-tekście nierówności społecznych i ekonomicznych. Na początku przedstawione zostały dysproporcje w rozwoju społeczno-ekonomicznym w ujęciu T. Piketty’ego. Analizę problemu nierówności autorka przeprowadziła w oparciu o założe-nia społecznej gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości społecznej. Przyjęła tezę, że przedsiębiorstwa społeczne, ze względu na swoją specyfikę funkcjonowania, pełnią istot-ną rolę w niwelowaniu obszarów dysproporcji społeczno-ekonomicznych na poziomie rozwoju lokalnego
i regionalnego.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes