Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Kilka uwag w sprawie teorii nierówności

Autor: Stanisław Kowalczyk

Skala nierówności gospodarczych i społecznych we współczesnym świecie zwiększa się systematycznie. Dotyczy to zarówno nierówności jakie występują pomiędzy krajami i regionami świata, lecz w jeszcze większym stopniu w poszczególnych krajach. Rozmiar tych nierówności może prowadzić do destrukcji całego systemu globalnego. Pełnego wy-jaśnienia tego fenomenu nie dają ani teorie linearne, ani teorie cykliczne rozwoju spo-łeczno-gospodarczego. Autor rozważa w związku z tym potrzebę innego podejścia teore-tycznego do współczesnych zjawisk rozwojowych, opowiada się za koniecznością wypra-cowania nowej teorii – teorii nierówności.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes