Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Poszukiwacz wartości

Autor: Kazimierz Kuciński

Esej poświęcony jest prof. Andrzejowi Hermanowi (1949-2016), założycielowi i redakto-rowi naczelnemu „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Autor nie tylko przypomina dorobek naukowy A. Hermana, ale również podkreśla Jego ważną rolę w poszukiwaniu oraz inicjowaniu nowych kierunków badań w nauce polskiej.

Pobierz pełną wersję artykułu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes