Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Numer 4/2016(41)

Spis treści

» In memoriam
 • Poszukiwacz wartości
 • » Praktyczna teoria
 • Kilka uwag w sprawie teorii nierówności
 • Nierówności ekonomiczno-społeczne a cele przedsiębiorstwa społecznego
 • Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce
 • Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii
 • » Na marginesie
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w teorii i praktyce
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 • Perspektywy rozwoju innowacji na rynku usług płatniczych
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Capacity building in developing and transitional economies – transport sector
 • Sektor usług wiedzochłonnych w Polsce na tle UE
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes