Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 3/2016(40)
 

Numer 3/2016(40)

Spis treści

» Esej naczelnego
 • Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?
 • » Praktyczna teoria
 • Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki zmienią świat
 • Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki
 • Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami
 • Komercjalizacja technologii w kontekście technology assessment
 • Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia
 • Bariery w stosowaniu koncepcji lean management
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania
 • Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes