Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 2/2016(39)
 

Numer 2/2016(39)

Spis treści

» Praktyczna teoria
 • Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności
 • W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej
 • Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach korporacyjnego systemu or-ganizacyjnego
 • Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Zarządzanie strategiczne i społeczna odpowiedzialność biznesu – od separacji do konwergencji
 • Zmiany organizacyjne współczesnych przed- siębiorstw a uwarunkowania lokalizacyjne
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Kontrola postimportowa przedsiębiorców
 • Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego
 • Proces wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji przejęcia przez inwestora fi-nansowego
 • » Recenzje
 • Potencjał innowacyjny rodzinnej przedsiębiorczości
 • O zarządzaniu reputacją banku
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes