Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 1/2016(38)
 

Numer 1/2016(38)

Spis treści

» Esej naczelnego
 • Nowy pragmatyzm
 • » Praktyczna teoria
 • Przedsiębiorstwa sektora publicznego w Polsce – próba zdefiniowania i wyodrębnienia
 • Syndrom wartości
 • Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Licensure, Ethics, Welfare of the Public and Uberization of Services
 • Inwestycje w środki trwałe – meta-analiza
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków
 • Waloryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego gmin Polski – aspekt metodyczny
 • » Recenzje
 • Ekoinnowacje w miastach
 • Koniec normalności
 • O tajnikach kreowania wartości firmy
 • Powiązania niekapitałowe korporacji transnarodowych
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes