Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 2/2015(35)
 

Numer 2/2015(35)

Spis treści

» Esej naczelnego
 • Wartość współczesnej konsumpcji
 • » In memoriam: Maksymilian Pohorille (1915-2003)
 • Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki 
zarządzania wartością
 • Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny?
 • Co nowego wiemy o mieszkaniach?
 • » Praktyczna teoria
 • Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Ochrona klienta ubezpieczeń w Polsce
 • Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Zmiany w strukturze konsumpcji krajów Grupy Wyszehradzkiej
 • » Na marginesie
 • Praktyczna użyteczność wiedzy o zarządzaniu w dobie globalizacji
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes