Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2014(33)
 

Numer 4/2014(33)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru
 • » Praktyczna teoria
 • Walut światy równoległe
 • Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE
 • Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości
 • » Warsztaty menedżerskie
 • The value-based paradigm and economization of company strategy and business models
 • Klastry jako katalizator myśli innowacyjnej i rozwoju gospodarczego
 • Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii
 • Przedsiębiorczość kobiet – aspekt regionalny
 • » Rynki wschodzące
 • Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes