Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 3/2014(32)
 

Numer 3/2014(32)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Gospodarka Polski 
oparta na innowacjach?
 • » Praktyczna teoria
 • Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego
 • Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym
 • Business ethics and social responsibility in the transition economies
 • » Warsztaty menadżerskie
 • Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej
 • Strategies for Computer Networks Security
 • The logic of patent claims
 • Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT
 • Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes