Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 2/2014(31)
 

Numer 2/2014(31)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Wykorzystanie zarządzania przez wartości w „dobrym rządzeniu”
 • » Praktyczna teoria
 • Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski
 • Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania
 • Charakter finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków pub-licznych
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu
 • Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Modelling of cycles in the residential real estate market
 • Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych
 • » Recenzje
 • Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa
 • Wizja banku przyszłości
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes