Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 1/2014(30)
 

Numer 1/2014(30)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Jakie szkoły biznesu w XXI wieku?
 • » Praktyczna teoria
 • Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?
 • Good governance as prerequisite for sound economy
 • Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Zasady równego dostępu do unijnego rynku usług celnych
 • O organizacjach przyszłości raz jeszcze
 • Zaufanie a koszty transakcyjne
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Zielone budynki biurowe na rynku nieruchomości w Polsce
 • Measures of Success in Small and Medium-Sized Business. Case of Poland
 • Restrukturyzacja finansowa małych przedsiębiorstw w kryzysie
 • » Recenzje
 • Kompendium wiedzy o procesach inwestycyjnych
 • Wieloaspektowe opracowanie o relacjach inwestorskich
 • Społeczna odpowiedzialność w sferze e-biznesu
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes