Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2013(29)
 

Numer 4/2013(29)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Czy istnieje genogram przedsiębiorczości?
 • » Praktyczna teoria
 • Wpływ przywództwa na procesy innowacyjne w organizacji
 • Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development
 • Sto lat i więcej zarządzania
 • System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji
 • Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku
 • Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Od niestabilności do ryzyka – analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych
 • Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń?
 • Przestrzenne aspekty pracy biurowej. Analiza dyskusji grupowej
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes