Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2012(25)
 

Numer 4/2012(25)

Spis treści

» Praktyczna teoria
 • Filantropia korporacyjna – granice „dobroci”
 • Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy
 • Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jako korporacja transnarodowa
 • Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw niefinansowych przy wykorzystaniu piramidy du Ponta
 • Zarządzanie jakością w komercyjnej placówce ochrony zdrowia
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • The Anti-Cyclical Role of PKO BP in Poland during the Global Crisis
 • Nakłady na prace badawczo-rozwojowe wybranych państw
 • » Na marginesie
 • Prawo Benforda jako narzędzie wykrywania manipulacji finansowych
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes