Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 3/2011(20)
  

Numer 3/2011(20)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Zarządzanie przez wartości
 • » Praktyczna teoria
 • Ocena Modelu Kosztu Standardowego
 • Cykl zarządzania wartością IT 
dla przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych
 • Dysfunkcje administracji publicznej 
a kapitał społeczny
 • Przedsiębiorstwo społeczne w teorii konfirmy
 • » Na marginesie
 • Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Zarządzanie pracownikami wiedzy
 • Karty kontrolne obrazem zmienności procesu
 • Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Pomoc publiczna - zarządzanie 
i efektywność
 • Parki technologiczne jako element otoczenia innowacyjnego miasta
 • Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes