Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 1/2011(18)
  

Numer 1/2011(18)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Nie 40, a 100 i 110 lat kapitału intelektualnego
 • » Praktyczna teoria
 • Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy
 • Gospodarka w długookresowej perspektywie
 • The demise of industrialism and what it means to business education
 • Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Słabości nadzoru nad rachunkowością i finansami przedsiębiorstw
 • Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce
 • Sterowanie zachowaniami menedżerów w warunkach ryzyka finansowego
 • Emocjonomika wizerunku. Zarządzanie doświadczeniem klienta a percepcja firmy
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych
 • Ewaluacja ekonomiczna rozwiązań eZdrowie
 • Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes