Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2009 (13)
  

Numer 4/2009 (13)

Spis treści

» Od naczelnego
 • Utrata wiarygodności mierników, czy ich interpretatorów?
 • » Dyskusja redakcyjna
 • Jak mierzyć kryzys?
 • » Praktyczna teoria
 • W sprawie długookresowej perspektywy w biznesie
 • Agrobiznes i kryzys
 • Przedsiębiorstwo społeczne
 • Redefinicja celu przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego
 • » Na marginesie
 • O dwadzieścia lat za późno…
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Wpływ szkoleń na rozwój zasobów ludzkich
 • Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Kooperacja firm biotechnologicznych w Polsce
 • Nowy model dystrybucji leków w Polsce
 • Bariery wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • » Rynki wschodzące
 • The corporate governance - implications for China
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes