Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2008 (9)
Zielone modele biznesowe
  

Numer 4/2008 (9)

Spis treści

» Od Naczelnego
 • Od Naczelnego
 • » Dyskusja redakcyjna
 • Czy Polsce grozi kryzys energetyczny?
 • » Praktyczna teoria
 • System obrotu uprawnieniami do emisji CO2
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Gry pochodnymi na rynku ropy naftowej
 • » Warsztaty menedżerskie
 • Mechanizmy transferu technologii
 • Rozwój rynku franchisingu
 • Kultura organizacyjna a nadzór nad IT
 • Sterowanie popytem w łańcuchach dostaw
 • » Raporty, badania, dobre praktyki
 • Rola innowacji produktowej
 • Centrum dystrybucji przyjazne środowisku
 • Sekurytyzacja w Irlandii
 • Atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa mazowieckiego
 • » Rynki wschodzące
 • Akumulacja kapitału w Indiach
 • » Na marginesie
 • Czy potrafimy budować alianse?
 • » Recenzje
 • Zrywanie dachu z fabryki
 • Ryzyko IT czyli ryzyko biznesu
 • Jak zarządzać przedsiębiorstwem, by zwiększyć jego wartość
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes