Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Informacje o autorze

Dorota Ciesielska

Stanowisko:
Instytucja:

mgr nauk ekonomicznych, doktorantka w Katedrze Small Businessu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną z globalna gospodarką usług, offshoringiem oraz zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym. Pracę doktorską pisze z zagadnień związanych z wpływem offshoringu na tworzenie wartości przedsiębiorstwa.


Opublikowane artykuły

Wersja polska English version
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes