Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Informacje o autorze

Zygmunt Bosiakowski

Stanowisko:
Instytucja:

Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej (1970-1991), Kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych (1995 - 2000), Dziekan Wydziału Ekonomiczno - Społecznego (1971-1974) Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ( dawne SGPiS) w latach 1982-1990. Autor około 130 publikacji z zakresu polityki ekonomicznej, finansów publicznych i ubezpieczeń gospodarczych. Promotor 44 doktorów nauk ekonomicznych, ponad 400 magistrów ekonomii, recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii o nadanie tytułów profesorskich. Członek wielu rad nadzorczych, a w szczególności Przewodniczący Rady Nadzorczej Ciech S.A. (2003 - 2006), członek Rady Nadzorczej TU Allianz - BGż S.A. (1995 - 1998). Przewodniczący Kolegium przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (1996 - 2002). Współpracuje z resortami gospodarczymi i firmami konsultingowymi. Zainteresowania naukowo - dydaktyczne to polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kosztów i cen, ubezpieczeń gospodarczych, ekonomicznego sterowania jakością produkcji, polityki kredytowej państwa i przedsiębiorstwa, systemów zarządzania w gospodarce rynkowej.


Opublikowane artykuły

Wersja polska English version
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes