Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Informacje o autorze

Elżbieta Mączyńska

Stanowisko:
Instytucja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor nadzw. doc. dr hab. Elżbieta Mączynska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ( ekonomia), profesor SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej, Katedra Inwestycji i Nieruchomości http://www.sgh.waw.pl/katedry/kin/pracownicy/maczynska/ , docent w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN http://www.inepan.waw.pl/ , sekretarz naukowy Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG) w latach 1994-2005, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zainteresowania naukowo-badawczych koncentrują się wokół dwóch nurtów: pierwszy związany jest z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wyceny ich wartości i kondycji ekonomiczno-finansowej, drugi dotyczy systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno - gospodarczego


Opublikowane artykuły

Wersja polska English version
 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes