Pismo podlega ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów parametrycznych -8. Prodedury recenzowania i zatwierdzania do druku artykułów naukowych oparte są na rekomendacjach zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", MNiSzW, 2011.
Wersja polska  |  English version
Wydanie 4/2016(41)
 

Kazimierz Kuciński
Poszukiwacz wartości

Stanisław Kowalczyk
Kilka uwag w sprawie teorii nierówności

Ewelina Florczak
Nierówności ekonomiczno-społeczne a cele przedsiębiorstwa społecznego

Halyna Savina
Iuliia Gryshaieva
Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce

Jolanta Żukowska
Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii

Monika Bąk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w teorii i praktyce

Danuta Kozłowska-Makóś
Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Dorota Ślażyńska-Kluczek
Perspektywy rozwoju innowacji na rynku usług płatniczych

Ignacy H. Chrzanowski
Capacity building in developing and transitional economies – transport sector

Joanna Samul
Sektor usług wiedzochłonnych w Polsce na tle UE

 • Wholesale jordan
 • cheap lebron soldier 9
 • cheap jordans online
 • cheap jordans shoes
 • Cheap basketball shoes
 • Michael jordan shoes for sale
 • air jordans for sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap jordan 7
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes